Chatt Info

Ålder gräns på denna chatt är 18 år i alla RUM.

Angående nicknman: Namn som är familjerelaterat, eller inehållande namn som kan relateras till barn eller djur bryter mot reglerna. I FLuttisLobby vill vi ha helt sexfritt chattande. Detta kommer annars att resultera i utsparkning från chatten.

Låtsas inte va motsatt kön.

Acceptera ett nej. NEJ betyder NEJ

Det är inte heller tillåtet att sprida innehåll som reklam, annonser eller på något sätt ha ekonomiska intressen.

Det är inte tillåtet att använda andras namn som kan leda till och skada andra människors identiteter.

All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes, duskussion), även via PM och chat, är förbjuden. Detta gäller även sexhandel.

Privata eller kommersiella annonser, så som köpes, säljes eller bytesannonser som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

Fluttis.se kan inte hållas ansvarigt för tekniska komplikationer som kan uppstå på webbplatsen och tar inget ansvar för fel och brister i innehållet på webbplatsen.

Inloggningsinformationen är inte his fluttis.se. Fluttis är Web klient till Dalnet.

Fluttis.se förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller uppdatera sajtens regler.

Fluttis.se tar inget ansvar för innehållet i de webbplatser som har länkats till eller från fluttis.se.

fluttis.se tar inget ansvar för eventuella skador på person eller egendom som härrör från chatten fluttis.se och tar heller inget ansvar för profilerna i chatten eller sanningshalten i den.

Fluttis följer alla lagar för de tjänster vi erbjuder och ansvarar inte för de tjänster som tillhandahålls externt. Du bör vara medveten om att din IP-adress tillsammans med all chatthistorik kan användas för att rapportera händelsen i händelse av brott mot lagar, missbruk, tjänstefel mot alla raser, kön, åldersgrupper eller religioner via IRC network att FLuttis has ingen kontroll över IRC. IRC Network själve  tar hand om deras Network.

Disclaimer

FLUTTIS and individual server administrators reserve the right to allow or disallow connections to this IRC server and network, without prior notification and without justification; and to act in any way they see fit against individuals or organisations abusing the network, its resources or any of its users in any way.
FLUTTIS is a web interface to IRC private network, run by the server administrators and operators outside Fluttis range.  We are changing our server from time to time to maintain reliable access and good environment.  Fluttis provide only the interface but all chat, network  connection handling, record and everything is done by IRC network itself. Fluttis take no responsibility in IRC service itself as it is not in our control. Fluttis uses existing  publicly available networks.

FLUTTIS takes no responsibility for and explicitly disclaims any legal liability for the content of any messages that pass through this server and network and the results of running any commands which you do as a result of being on IRC.